Jsme připraveni v našem 9.školním roce bojovat ze všech sil o lepší známky a pokud se nám nepodaří tohoto cíle dosáhnout, chceme si alespoň pamatovat co nejvíc probírané látky, abychom byli dobře připraveni na budoucí cestu životem.